mMijn Omgeving
Reisgezelschap: 0
Toepassen
Gebruik van persoonlijke informatie
Camperverhuur aan de Maas bewaart en gebruikt uitsluitend NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. Camperverhuur aan de Maas gebruikt voornoemde gegevens alleen voor het doel waarvoor die aan ons zijn opgegeven en verder voor marketing- of servicedoeleinden, voor zover u ook daarvoor toestemming heeft verleend. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijde wijzigen en intrekken door dit via e-mail of op een andere wijze aan ons mee te delen. Camperverhuur aan de Maas verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële doeleinden. U kunt altijd, bij voorkeur per e-mail, aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt en vragen in deze gegevens verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, welke wij zo spoedig mogelijk zullen verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u ons via e-mail hiervan op de hoogte stellen. Camperverhuur aan de Maas zendt alleen informatie indien uw gegevens aan ons zijn opgegeven.

Verplichte identificatie bij camperhuur
Bij het huren van een camper hebben wij voor de verzekering uw rijbewijs en identiteitsgegevens nodig. Hiervoor dient u ons een kopie van uw rijbewijs en paspoort/ID-kaart te sturen. Ter voorkoming van identiteitsfraude adviseren wij u:
- op de kopie aan te geven dat het om een kopie gaat en waarvoor deze kopie nodig is
- het Burgerservicenummer (BSN) door te strepen
- gebruik te maken van de app KopieID op uw smartphone teneinde aan de voornoemde punten te voldoen
Gelieve het rijbewijsnummer niet door te halen; deze is nodig ter controle van de geldigheid van uw rijbewijs.